Toaster

Een Android library gebasseerd op de Toasty library van GrenderG. De library is geupdatet naar AndroidX, Material design en bevat wat extra opties voor meer vrijheid. Toaster is te gebruiken vanaf Android 4 (API 14).

Zie hier hoe je gebruik kan maken van Toaster. Voor de meest actuele documentatie en versie bekijk de GitHub repository.

Repository

Voeg onderstaande toe aan je build.gradle (niet de module):

allprojects { repositories { ... maven { url "https://jitpack.io" } }}
Dependency

Voeg onderstaande toe aan je module build.gradle (controleer de laatste versie op de GitHub repository):

dependencies { ... implementation 'com.github.invissvenska:Toaster:1.0.2'}
Configuratie

Deze stap is optioneel:

Toaster.Config.getInstance() .tintIcon(boolean tintIcon) // optional (apply textColor also to the icon) .setToastTypeface(@NonNull Typeface typeface) // optional .setTextSize(int sizeInSp) // optional .allowQueue(boolean allowQueue) // optional (prevents several Toasters from queuing) .setGravity(int gravity, int offsetX, int offsetY) // optional .setMargin(float horizontalMargin, float verticalMargin) // optional .setMaterial(boolean material) // optional .apply(); // required

Om de configuratie te resetten, gebruik de reset() methode:

Toaster.Config.reset();
Toepassing

Elke method geeft een Toast object terug. Vergeet niet de show() methode aan te roepen. Zie hier enkele mogelijkheden, op de GitHub repository staan er nog meer!

Error Toast:
Toaster.error(yourContext, "This is an error toast.", Toast.LENGTH_SHORT, true).show();
Succes Toast:
Toaster.success(yourContext, "Success!", Toast.LENGTH_SHORT, true).show();
Custom Toast:
Toaster.custom(yourContext, "I'm a custom Toast", yourIconDrawable, tintColor, duration, withIcon, shouldTint).show();