Toaster

Een Android library gebasseerd op de Toasty library van GrenderG. De library is geupdatet naar AndroidX, Material design en bevat wat extra opties voor meer vrijheid. Toaster is te gebruiken vanaf Android 4 (API 14).

Zie hier hoe je gebruik kan maken van Toaster. Voor de meest actuele documentatie en versie bekijk de GitHub repository.

Repository

Voeg onderstaande toe aan je build.gradle (niet de module):

allprojects { repositories { ... maven { url "https://jitpack.io" } }}
Code language: JSON / JSON with Comments (json)
Dependency

Voeg onderstaande toe aan je module build.gradle (controleer de laatste versie op de GitHub repository):

dependencies { ... implementation 'com.github.invissvenska:Toaster:1.0.2'}
Code language: JSON / JSON with Comments (json)
Configuratie

Deze stap is optioneel:

Toaster.Config.getInstance() .tintIcon(boolean tintIcon) // optional (apply textColor also to the icon) .setToastTypeface(@NonNull Typeface typeface) // optional .setTextSize(int sizeInSp) // optional .allowQueue(boolean allowQueue) // optional (prevents several Toasters from queuing) .setGravity(int gravity, int offsetX, int offsetY) // optional .setMargin(float horizontalMargin, float verticalMargin) // optional .setMaterial(boolean material) // optional .apply(); // required
Code language: Java (java)

Om de configuratie te resetten, gebruik de reset() methode:

Toaster.Config.reset();
Code language: Java (java)
Toepassing

Elke method geeft een Toast object terug. Vergeet niet de show() methode aan te roepen. Zie hier enkele mogelijkheden, op de GitHub repository staan er nog meer!

Error Toast:
Toaster.error(yourContext, "This is an error toast.", Toast.LENGTH_SHORT, true).show();
Code language: Java (java)
Succes Toast:
Toaster.success(yourContext, "Success!", Toast.LENGTH_SHORT, true).show();
Code language: Java (java)
Custom Toast:
Toaster.custom(yourContext, "I'm a custom Toast", yourIconDrawable, tintColor, duration, withIcon, shouldTint).show();
Code language: Java (java)